O nás

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE se nachází 4 třídy s kapacitou 82 dětí.

Budova školy je dvoupodlažní s rozsáhlou zahradou, sídlí v klidném prostředí plném zeleně asi 10 minut od centra města. Součástí zahrady jsou velké travnaté plochy, hřiště, pískoviště a venkovní brouzdaliště.

Hlavním záměrem školního vzdělávacího programu s názvem S kamarády nás svět baví je, aby se děti mohly zdravě rozvíjet a učit, aby se cítily spokojeně a bezpečně v přátelském a vlídném prostředí.

Provoz MŠ je od 6.15 do 16.15 hod.

 

DENNÍ REŽIM

6.15 - 8.30  scházení dětí, spontánní a individuální činnosti

8.30 - 9.15  pohybová aktivita, ranní kruh, svačina

9.15 - 9.45  řízené činnosti

9.45 - 11.30  příprava a pobyt venku

11.30 - 12.00  oběd

12.00 - 14.15  hygiena, odpolední odpočinek, vstávání

14.15  svačina

do 16.15  odpolení činnosti, rozcházení dětí

 

CO NAŠIM DĚTEM NABÍZÍME

- bohatou náplň činností dle Školního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj pohybových dovedností

- širokou nabídku sportovních aktivit, sportování probíhá dvakrát týdně:

         - zimní sezona: bruslení na zimním stadionu a pohybové hry ve sportovní hale

         - letní sezona: in-line bruslení a sportování na hřišti ZŠ Želatovská

- kvalifikované pedagogy

- pravidelnou návštěvu logopedky

- pestrou nabídku zájmových kroužků 

- plavecký a lyžařský kurz

- během roku navštěvujeme Středisko volného času Atlas a Bios, Muzeum Komenského, Městskou knihovnu a další organizace

- divadla, besedy, ukázky canisterapie, sokolnictví, muzikoterapii ...

- integrujeme také děti se speciálními vzdělávacími potřebami