Seznam tříd

Budulínci

Jméno učitele: Mgr. Jitka Kořínková, Eva Muchová

Kuřátka

Jméno učitele: Martina Gardavská, Jaroslava Kubíková

Koťátka

Jméno učitele: Hana Drábková, Jana Macíčková

Medvíďata

Jméno učitele: Renata Bartošová, Ester Kubíková