Seznam tříd

Budulínci

Jméno učitele: Mgr. Jitka Kořínková, Jaroslava Kubíková

Kuřátka

Jméno učitele: Hana Drábková, Jana Macíčková

Koťátka

Jméno učitele: Renata Bartošová, Ester Kubíková

Medvíďata

Jméno učitele: Martina Gardavská, Eva Muchová