Důležité dokumenty

1.9.2023
Školní řád 2023/2024

Stáhnout
13.7.2023
PROJEKT OP JAK I

Stáhnout
21.4.2023
Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ a kritéria pro přijetí

Stáhnout
21.4.2023
Evidenční list

Stáhnout
6.12.2022
Rozpočet 2023, výhled 2024 - 2025

Stáhnout
24.4.2022
Žádost o přijetí dítěte

Stáhnout
23.8.2021
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Kouřílkova

Stáhnout
7.1.2020
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stáhnout
6.1.2020
Informace GDPR

Stáhnout
6.1.2020
prohlášení o ochraně osobních údajů

Stáhnout